Av. İsmail İlker TürkgülerAVUKATİLKER TÜRKGÜLERVİDEOLARAv. İsmail İlker Türkgüler0312 231 4400

İŞVEREN DANIŞMANLIĞI

4857 Sayılı İş kanununa göre; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. Firmamız işveren sıfatını haiz firmaların 4857 sayılı kanun kapsamında çalıştırdığı işçilere uygulayacağı her türlü yasal düzenlemeyi işyeri yönetmeliği ve tüzüklerinin hazırlanmasını sağlamaktadır.

Çalışma koşullarının düzenlenmesi bu düzenlemelerin 4857 sayılı kanuna uygun biçimde hazırlanması işçilere tebliğ edilmesi, ya da düzenlemelerin değiştirilmesi işlerinin takibi önemli bir faaliyet alanı olup firmamız tarafından bu konu ciddiyetle ele alınmakta ve gerekli destek sağlanmaktadır. Bu konuda tip sözleşmeler ve yönetmelikler firmanın ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlanmaktadır.

DEĞERLENDİR
TOPLAM 0 OY
PAYLAŞ
SORU SOR
Hızlı Cevaplar Etkin Çözümler
Ankara’da Avukat İsmail İlker TürkgülerAv. İsmail İlker Türkgüler
0312 231 4400